27th meeting - Vietnam Leader Toastmasters

Ngày: 02.07.2017 | Giờ: 08:30 - 12:00 | Phòng Nghe nhìn

"Buổi offline lần thứ 27 của Vietnam Leader Toastmasters, thuộc hệ thống International Toastmasters (tổ chức phát triển kỹ năng nói chuyện trước công chúng và kỹ năng lãnh đạo). Buổi offline sẽ tổ chức và đánh giá bài thuyết trình của các thành viên cũng một số hoạt động thú vị khác."