Bí mật để đi ra Thế giới

Ngày: 26.02.2017 | Giờ: 09:00 - 12:30 | Khu Tiền sảnh

"Bí mật để đi ra Thế giới _ Là workshop dành cho sinh viên địa bàn TP HCM _ Muc đích: + Thảo luận về vấn đề phát triển bản thân dựa trên các giá trị. Sự chia sẻ từ diễn giả nhiều kinh nghiệm đến sinh viên. + Giải thích lý do tại sao cần rèn tử tế trước khi đi ra Thế giới?"