CHUYỆN VỀ MENTORING BẠN ĐỒNG HÀNH

Ngày: 10.07.2016 | Giờ: 14:00 - 18:00 | Phòng Nghe nhìn

"Chương trình giới thiệu với các bạn trẻ về mentoring (văn hóa đồng hành), đặc biệt là mentoring cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, do CHUM_Bạn đồng hành, một tổ chức tình nguyện về mentoring cho trẻ em, có kinh nghiệm hoạt động trong 1 năm tổ chức. "

Mentoring - Đồng hành là một mối quan hệ hợp tác qua đó người đồng hành (mentor) chia sẻ kiến thức, kỹ năng, thông tin và quan điểm để nuôi dưỡng sự phát triển cá nhân cho người được đồng hành (mentee). CHUM_Bạn đồng hành là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục tiêu tìm kiếm, đào tạo mentor để đồng hành hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được thực hiện với mục tiêu giới thiệu đến các bạn trẻ khái niệm mentoring (còn rất mới ở Việt Nam) thông qua những câu chuyện "người thực việc thực" về tính hiệu quả của mentoring tại CHUM và các tổ chức phi lợi nhuận khác tại TP.HCM. 

Facebook CHUM: https://www.facebook.com/CHUM.Bandonghanh
Youtube giới thiệu về CHUM: https://www.youtube.com/watch?v=GocrB9lfWQ4