Cuộc thi Khởi nghiệp với tầm nhìn thế giới - Vòng 2

Ngày: 11.05.2017 | Giờ: 12:00 - 17:00 | Khu Tiền sảnh

"Cuộc thi "Khởi nghiệp với tầm nhìn quốc tế " - Go Global Start-up với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp, sau vòng sơ khảo, đã có 10 dự án vào Vòng 2."