Đường vào đại học cho học sinh khiếm thính

Ngày: 30.10.2016 | Giờ: 08:00 - 11:30 | Khu Tiền sảnh

"Hội thảo Chia sẻ “Hướng tiếp cận Đại học cho học sinh Khiếm thính” cùng các chương trình hỗ trợ khác dành cho đối tượng này."

Việt Nam ta có hơn 3 triệu người khiếm thính, trong đó trẻ em và thanh niên được sự hỗ trợ của gia đình, các tổ chức và cộng đồng đã dần hòa nhập với xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình đó, họ đã và đang gặp nhiều khó khăn nhất là trong quá trình học tập, mà khó khăn nhất hiện nay là con đường vào Đại học.

Nhằm kêu gọi cũng như chia sẻ kinh nghiệm, thông tin đầy đủ đến các đơn vị, tổ chức liên quan hỗ trợ học sinh khiếm thính vào Đại học, Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tổ chức hội thảo “Đường vào đại học cho học sinh khiếm thính” cho 130 khách mời vào ngày 30/10/2016 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. Đại diện công ty Trợ thính Quang Đức, cô Nguyễn Thanh Thu Thủy, trưởng bộ phận AVT (Trị liệu ngôn ngữ) đã tham dự.