Gala chung kết - Cuộc thi Gold Eggs 2017

Ngày: 26.03.2017 | Giờ: 08:00 - 18:00 | Khu Tiền sảnh

"Gold Eggs là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Đội Ý tưởng kinh doanh BIT, trực thuộc trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2. Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ đam mê kinh doanh và mong muốn dùng sức mạnh của kinh doanh để giải quyết các vấn đề của xã hội. "