Giao lưu cựu sinh viên NUS khởi nghiệp thành đạt

Ngày: 13.11.2016 | Giờ: 09:00 - 12:00 | Khu Tiền sảnh

"Giao lưu với cựu sinh viên Đại học Quốc gia Singapore (NUS) khởi nghiệp thành công ở Việt Nam & quốc tế. Anh Đỗ Trần Bình Minh - Cử nhân kỹ nghệ Điện, Tổng Giám đốc công ty YDC và anh Nguyễn Việt Trung - Cử nhân ngành Engineering, Giám đốc đào tạo công ty YDC sẽ giao lưu trực tiếp với các bạn"