Giới thiệu sách Mật Mã Đặc Khu

Ngày: 18.04.2017 | Giờ: 14:30 - 17:00 | Khu Tiền sảnh

"Nhân Ngày Sách Việt Nam (21-4), và kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2017) Nhà Xuất bản Tổng Hợp Tp.HCM tổ chức buổi giới thiệu ra mắt bạn đọc cuốn sách "MẬT MÃ ĐẶC KHU" của Thượng tá – Nhà báo Phan Tùng Sơn."