Hạnh phúc trong công việc

Ngày: 10.11.2015 | Giờ: 15:00 - 17:00 | Phòng Nghe nhìn

"Diễn giả: Huệ Phong. Nội dung: Giải thích phải tạo ra bầu không khí như thế nào để nhân viên các văn phòng, cơ quan cảm thấy hạnh phúc, thoải mãi trong công việc của họ. Thời gian: 2 ngày 10 -11/11/2015 (15g00-17g00) "