Hiểu đúng về nghề vẽ truyện tranh

Ngày: 07.11.2015 | Giờ: 09:00 - 11:00 | Phòng Nghe nhìn

"Diễn giả: Th.s Quách Hồng Phúc; Th.s – Họa sĩ Lê Thắng; Họa sĩ Trang Đức Huy"

_ Tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của truyện tranh đến kinh tế, văn hóa & du lịch.
_ Truyện tranh là một nghề chính thức, là môn khoa học cần phân tích và nghiên cứu.
_ Tư duy – nhận thức đúng về nghề vẽ truyện tranh.
_ Làm thế nào để một cuốn truyện tranh trở nên có sức hút? Truyện tranh hay nhờ vào nét vẽ hay kịch bản của truyện đánh đúng tâm lý người xem?