Ho Chi Minh Model of United Nations

Ngày: 20.06.2017 | Giờ: 14:00 - 16:00 | Phòng Nghe nhìn

"Sau thành công năm 2016, hoạt động Model United Nations - Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN) được tiếp tục tổ chức tại S.hub - Không gian chia sẻ."

Model United Nations - Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN) là hoạt động ngoại khóa đã được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới cho học sinh ở nhiều lứa tuổi. Tham gia vào hoạt động này, các em được rèn luyện các kỹ năng mềm như nghiên cứu sâu, hùng biện, tranh luận và viết đề án, tập thói quen xây dựng khả năng tư duy phản biện, lãnh đạo và làm việc nhóm.