Hội thảo Marketing "So you think you can plan"

Ngày: 29.07.2017 | Giờ: 13:00 - 17:30 | Khu Tiền sảnh

"Hội thảo về Marketing với diễn giả đến từ tập đoàn đa quốc gia được tổ chức bởi Tomorrow Marketers Academy."