Hướng dẫn vẽ nhân vật truyện tranh

Ngày: 14.11.2015 | Giờ: 09:00 - 11:00 | Phòng Nghe nhìn

"Diễn giả: Họa sĩ Lưu Nguyễn Tiến Đạt; Họa sĩ Đặng Kim Chi "

Các bước cơ bản và đơn giản nhất để vẽ nhân vật yêu thích
_ Cách vẽ nhân vật truyện tranh theo phong cách manga.
_ Cách vẽ nhân vật truyện tranh theo phong cách comic
_ Sáng tạo nhân vật với 3 chiều tác động:
1. Chiều vật lý:  Đặc điểm nhận dạng, ngoại hình chung, diện mạo, v.v…
2. Chiều tâm lý: Nhân vật có chiều sâu nội tâm, bi kịch, ám ảnh, v.v…
3. Chiều xã hội:  Bối cảnh xã hội biểu hiện xung quanh nhân vật v.v…