Làm thế nào để trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh

Ngày: 21.11.2015 | Giờ: 09:00 - 11:00 | Phòng Nghe nhìn

"Diễn giả: Th.s Quách Hồng Phúc; Th.s – Họa sĩ Lê Thắng; Họa sĩ Trang Đức Huy"

Một họa sĩ truyện tranh cần hội đủ các yếu tố gì? Đâu là yếu tố quan trọng và cần thiết nhất?
_ Những nhận thức sai lầm của người học vẽ hiện nay.
_ Phương pháp học & nghiên cứu để trở thành một họa sĩ truyện tranh.
_ Chia sẻ của học viên đang học vẽ truyện tranh tại CMA.