Làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp

Ngày: 21.01.2016 | Giờ: 08:00 - 12:00 | Khu Tiền sảnh

"Hội thảo nhằm giúp cho các bạn sinh viên năm thứ ba thứ tư hoặc đã tốt nghiệp hiểu đúng về môi trường làm việc chuyên nghiệp, từ đó các bạn sẽ rút ra những vấn đề để tự đào tạo phát triển và thành công khi làm việc "

A - Ý nghĩa chương trình 
Làm việc hiệu quả tạo ra năng suất và chất lượng  là thước đo cuối cùng và cao nhất của thành công. Chúng ta chỉ khẳng định thương hiệu cá nhân khi chúng ta hoàn thành xuất sắc công việc. Các công ty , tổ chức hoạt động trong các ngành và lĩnh vực khác nhau tuy  nhiên họ đều đòi hỏi những mẫu hình làm việc hiệu quả  tương tự nhau. Thấu hiểu nguyên lý, phương pháp , công cụ và bí quyết làm việc hiệu quả sẽ giúp chúng ta thành công nhanh và bền vững hơn. Hội thảo mang lại cho các bạn nền tảng làm thế nào làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp 
B - Người tham dự 
Các bạn sinh viên năm chuyên môn và các nhân viên trẻ trong công ty hoặc các cá nhân quan tâm làm việc hiệu quả nhằm đạt được những kết quả thành công trong nghề nghiệp.  
C - Nội dung hội thảo 
•    HIểu đúng về làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp 
•    Hiểu về môi trường chuyên nghiệp và thách thức của nó 
•    Kỳ vọng của công ty tổ chức anh chị em đồng nghiệp và cá nhân 
•    Kiến thức kỹ năng thái độ và năng lực làm việc hiệu quả 
•    Các hướng dẫn thực tế và các bí quyết 
D - Chuẩn bị trước hội thảo 
Video Hành Trang Nghề Nghiệp FBNC Nhân Viên Hiệu Quả 
https://www.youtube.com/watch?v=7IhFyuYJUHM
https://www.youtube.com/watch?v=t_txRTO0Ozg
https://www.youtube.com/watch?v=Y8uPn_60HPM
Vai trò kỹ năng mềm gia tăng năng suất và hiệu suất cá nhân 
https://www.youtube.com/watch?v=bz8KqcrNwzo 
E - Các giá trị mang lại cho sinh viên và người tham gia 
Nếu các bạn sinh viên lao động trẻ đang thắc mắc những câu hỏi không biết lời giải đáp như 
01-    Môi trường làm việc khác như thế nào với môi trường học tập và sinh hoạt
02-    Đâu là mục tiêu của một nhân viên chuyên nghiệp 
03-    Môi trường làm việc chuyên nghiệp bao gồm những thành tố nào và làm thế nào hiểu và vận dụng cho mình hiệu quả 
04-    Đâu là trở ngại và rào cản đối với sinh viên trẻ mới làm việc 
05-    Cần phải tập trung những gì để đạt được hiệu suất làm việc cao 
06-    Muốn thăng tiến cần phải chú ý những gì trong làm việc 
07-    Các anh chị nhân viên kỳ vọng gì ở các bạn trẻ 
08-    Các lỗi hay mắc phải của sinh viên mới đi làm việc 
09-    Khung làm việc hiệu quả 
10-    Các tip chỉ dẫn làm việc hiệu quả