Nói chuyện “Những nét độc đáo trong Văn hóa Kiều” của nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế

Ngày: 18.11.2015 | Giờ: 09:00 - 11:00 | Phòng Nghe nhìn

"Đây là một hoạt động trong Tuần triển lãm Chào mừng kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du."

Nói chuyện “Những nét độc đáo trong Văn hóa Kiều” của nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế, kỷ lục gia về nghiên cứu Truyện Kiều, Hội đồng Tư vấn – Trung Tâm Sách kỷ lục Việt Nam.