Phim ngắn "Thật Giả"

Ngày: 10.12.2015 | Giờ: 15:00 - 16:30 | Phòng Nghe nhìn

"Một bộ phim ngắn của đạo diễn trẻ Nguyễn Lê. Suất chiếu: 15:00 - 15:30 & 16:00 - 16:30"

Đạo diễn: Nguyễn Lê
Nhà làm phim độc lập - Đạo diễn nhiều bộ phim tài liệu và viễn tưởng, chương trình truyền hình và anh đã tham gia nhiều liên hoan phim khác nhau.
Tác phẩm:
Trốn chạy
The life matter
Thật giả
Âm tính
Talking to my best friend
Film used for VKES
Trốn chạy
Thật giả
Talking to my best friend

Phim ngắn "Thật Giả": Cuộc sống vì vật chất của thanh niên ngày nay cùng những tình bạn lúc thật lúc giả dẫn đến những kết quả đáng buồn.

Giải thưởng:
1. Yxineff 2013 (Vietnam): Official Selection, Local Competition. Nominated at 4 categories: Vietnam Heart Award (Local Competition), Fire Heart Award (Production Award), Red HeartAward (Audiences Choice) and Rainbow Heart Award (LGBT films). Screened in 3 cities
(Hochiminh City, Hanoi, Danang) of Vietnam in 2013.
2. ICAAP 11 Film Festival (Thailand): Screened at Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand in November, 2013.
3. Queer Forever Festival (Vietnam): Screened in Hanoi, Vietnam in December, 2013.
4. Chopshots Documentary Film Festival 2014 (Indonesia): Official Selection. Screened in Jakarta, Indonesia in April, 2014.
5. Kota Kinabalu International Film Festival 2014 (Malaysia): Official Selection. “ASEAN Docs+” category. Screened in Kota Kinabalu, Malaysia in June, 2014.
6. Rainbow Cinema Night (Vietnam): Screened in Hochiminh City, Vietnam in June, 2014.