Project Parameter Workshop

Ngày: 01.11.2015 | Giờ: 09:00 - 11:30 | Phòng Nghe nhìn

"Đây là một workshop nhỏ về công cụ Project Parameter trong Revit (một phần mềm chuyên ngành kiến trúc). Chương trình bắt đầu với phần giới thiệu về Project Parameter, sau đó là cách tạo lập các thông số này và cuối cùng là ứng dụng của nó trong dự án."

MỞ ĐẦU: Giao lưu ngắn với mọi người để biết được cái nhìn và hiểu biết của người tham gia về Project Parameter

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỤ PROJECT PARAMETER
-    Phân biệt system family và loadable family
-    Tại sao lại phải sử dụng Project Parameter
-    Phân biệt các Project Parameter và Family Parameter

PHẦN 2: CÁCH TẠO LẬP PROJECT PARAMETER
-    Nhắc sơ qua về Shared Parameter
-    Cách tạo lập Project Parameter thông qua panel Manage
-    Kiểm tra các Project Parameter

PHẦN 3: ỨNG DỤNG CỦA PROJECT PARAMETER TRONG MỘT FILE DỰ ÁN
-    Quản lý cây thư mục các view và sheet
-    Tạo lập các biến số thêm hỗ trợ thiết lập các bảng thống kê
-    Tính toán thống kê khối lượng vật liệu
-    Cho phép tùy biến các ghi chú với những thông số không có sẵn trong phần mềm

PHẦN 4: Q&A
-    Người tham gia đặt câu hỏi về Project Parameter
-    Trao đổi thêm về các tính năng của công cụ này