Quản Trị Nghề Nghiệp Hướng Nghiệp Career Anchors

Ngày: 28.02.2016 | Giờ: 10:00 - 13:00 | Phòng Nghe nhìn

"Quản Trị Nghề Nghiệp - Hướng Nghiệp và Giới Thiệu Công Cụ Hướng Nghiệp Career Anchors "

Người trình bày: Ths Vũ Tuấn Anh Giám Đốc Điều Hành VIM 
Đối tượng tham dự: Các thầy cô thực hiện công tác hướng nghiệp tại các trường cấp 3 phía Nam, các chuyên viên đại học  thực hiện công tác SV, phát triển nghề nghiệp 

Nội dung buổi hội thảo 
1-Giới thiệu về quản trị nghề nghiệp : tầm quan trọng, các giai đoạn quản trị nghề nghiệp 
2-Các thách thức nghề nghiệp trong thế kỷ 21 -
3-Năng lực làm việc toàn cầu cho nguồn nhân lực thế kỷ 21
4-Quy trình hướng nghiệp  - quản trị nghề nghiệp cho các bạn học sinh cấp 3
5-Giới thiệu công cụ Career Anchor giúp các bạn học sinh và sinh viên quản trị nghề nghiệp hiệu quả 
6-Hỏi đáp và trao đổi chuyên môn 

Đăng ký tham dự và nhận tài liệu trước hội thảo:
Liên hệ Ths Vũ Tuấn Anh 0948 81 89 81 Email tuananh.vu@vim.edu.vn