STEM Khoa học vui: Chim thăng bằng

Ngày: 27.12.2021 | Giờ: 08:30 - 09:00 | Khu Tiền sảnh

"- Giải thích được sự thăng bằng trong tự nhiên. - Thực hành làm chim thăng bằng, giải thích được lý do vì sao chim lại thăng bằng được. "

Tên sự kiện STEM Khoa học vui: Chim thăng bằng
Diễn giả/ Người hướng dẫn Bùi Thị Hoàng Thanh; Chí Tiến Hưng; Nguyễn Văn Cư
Tóm tắt sự kiện Hướng dẫn các em làm chim thăng bằng giấy
Nội dung trình bày - Giải thích được sự thăng bằng trong tự nhiên.
- Thực hành làm chim thăng bằng, giải thích được lý do vì sao chim lại thăng bằng được.
Đối tượng mục tiêu Thiếu nhi/ Học sinh cấp tiểu học
Thời lượng 45-60 phút
Yêu cầu chuẩn bị (phía người tham gia) Học sinh tham gia cần chuẩn bị:
-          Giấy bìa (1 tờ khổ A4): dùng bìa cứng, bìa tập hoặc giấy lịch treo tường cũ,
-          Băng keo trong
-          Kẹp giấy loại nhỏ (2 cái) hoặc 2 vật nhỏ bằng nhau
-          1 cây tăm
-          Kéo, thước, viết chì, gôm/tẩy
Hình đại diện
Khác Số lượng người tham gia phù hợp: tối đa 40 em