Tích tắc tắc tích

Ngày: 29.11.2015 | Giờ: 09:30 - 12:00 | Khu Tiền sảnh

"Sự kiện hướng tới học sinh cấp 3 và đại học với mục đích chính là nâng cao nhận thức và quan trọng nhất là góp phần thay đổi cái nhìn cũng như thái độ của xã hội với trẻ em nhiễm HIV."

Mục Đích:
Góp phần thay đổi thái độ của mọi người đối với trẻ em nhiễm HIV, giúp mọi người có cái nhìn tích cực hơn, thông cảm, thấu hiểu hơn cũng như nhiều tình yêu thương hơn đối với các em thông qua việc hiểu được phần nào hoàn cảnh, tâm hồn và tính cách của các em.
Truyền cho mọi người cảm hứng, nguồn động lực và những lí do chính đáng để thay đổi thái độ của bản thân, và sau đó tiếp tục thay đổi thái độ của những người xung quanh họ đối với trẻ nhiễm HIV.

Thông Điệp: “Thái độ của bạn có thể thay đổi một số phận, một số phận có thể thay đổi nhiều số phận”