Tổ chức lễ phát động hội thi Nét Vẽ Xanh năm 2016

Ngày: 04.12.2015 | Giờ: 08:00 - 11:00 | Khu Tiền sảnh

"Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo 24 Trung tâm Văn hóa và Phòng Giáo dục. Ban tổ chức hội thi triển khai kế hoạch tổ chức hội thi vẽ tranh NVX lần thứ 19 năm 2016, trao đổi và giải đáp các thắc mắc của đại biểu tham dự"