Tô màu thế giới của bạn - Color your world

Ngày: 27.05.2017 | Giờ: 13:00 - 17:30 | Khu Tiền sảnh

"Đây là sự kiện giới thiệu về chương trình làm tình nguyện ở nước ngoài của tổ chức sinh viên AIESEC. Sự kiện này có các trò chơi, giới thiệu về văn hóa các nước châu Á và thúc đẩy người tham gia bước ra thế giới để hiểu hơn về bản thân và đất nước của mình."