Triển lãm 20 năm Nét Vẽ Xanh

Ngày: 26.06.2017 | Giờ: 08:00 - 17:00 | Khu Tiền sảnh

"Triển lãm 20 năm Nét Vẽ Xanh"