Triển lãm Sách, Báo-Tạp chí Xuân Đinh Dậu 2017

Ngày: 18.01.2017 | Giờ: 08:00 - 17:00 | Khu Tiền sảnh

"Triển lãm Sách, báo – tạp chí “Mừng Xuân Đinh Dậu - Mừng Đảng Quang Vinh” 2017 tại Tiền sảnh của Thư viện. Với hơn 200 nhan đề sách trưng bày giới thiệu về ẩm thực, lễ hội, phong tục, văn hóa văn học ….các dân tộc Việt Nam. Cùng với hơn 100 nhan đề Báo, tạp chí Xuân của Thành phố và các tỉnh thành. Cuộc triển lãm sẽ hân hạnh phục vụ bạn đọc từ ngày 18/01/2017 đến hết ngày 06/02/2017. Vào cửa tự do."

Triển lãm “MỪNG XUÂN ĐINH DẬU – MỪNG ĐẢNG QUANG VINH”

Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2017 Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc triển lãm Sách, báo – tạp chí  “Mừng Xuân Đinh Dậu -  Mừng Đảng Quang Vinh”  tại Tiền sảnh của Thư viện.  Với hơn 200 nhan đề sách trưng bày giới thiệu về ẩm thực, lễ hội, phong tục, văn hóa văn học ….các dân tộc Việt Nam.  Cùng hơn 100 nhan đề Báo, tạp chí Xuân của Thành phố và các tỉnh thành.

Cuộc triển lãm sẽ hân hạnh phục vụ bạn đọc từ ngày 18/01/2017  đến hết ngày 06/02/2017.

Vào cửa tự do.