Một bộ phận không nhỏ thế hệ học sinh - sinh viên trẻ hiện tại dù được trang bị kiến thức chuyên môn rất tốt nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc vận dụng các kiến thức vào thực tiễn vì thiếu các kỹ năng mềm cơ bản ở môi trường chuyên nghiệp.

Hiểu được điều này, Cuộc thi LEVEL UP ra đời tại S.hub nhằm khuyến khích các bạn trẻ tự đánh giá năng lực bản thân, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn với cơ hội chiến thắng
KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM
biên soạn bởi AIM Academy

Hãy tham gia LEVEL UP ngay để được trải nghiệm thực tế và giành phần thưởng giá trị sau khi xuất sắc vượt qua những thử thách của cuộc thi