THỨ 7

Buổi sáng
09:00 - 12:00

Buổi chiều
13:30 - 16:30

02
THÁNG 7

Buổi huấn luyện 1
BRAINSTORMING
Chi tiết

Buổi huấn luyện 2
BRAINSTORMING
Chi tiết

Hidden

 • Khởi động & thành lập nhóm
 • Brainstorming là gì? Ứng dụng của brainstorming?
 • Bản đồ tư duy & các công cụ hỗ trợ brainstorming.
 • Hoạt động nhóm
 • Làm thế nào để brainstorming hiệu quả?
 • Quy trình & luật brainstorming
 • Bài tập ứng dụng & hoạt động nhóm

09
THÁNG 7

Buổi huấn luyện 3
TEAMWORK
Chi tiết

Buổi huấn luyện 4
TEAMWORK
Chi tiết

Hidden

 • Nhận diện & loại bỏ những rào cản trong giao tiếp nhóm
 • Kỹ năng chủ động lắng nghe
 • Giải quyết tình huống & hoạt động nhóm
 • Xây dựng quan niệm khách quan
 • Tinh thần chủ động & chấp nhận sự khác biệt
 • Hợp tác hiệu quả
 • Hoạt động nhóm

16
THÁNG 7

Buổi huấn luyện 5
LEADERSHIP
Chi tiết

Buổi huấn luyện 6
PRESENTATION
Chi tiết

Hidden

 • Hiểu về “tính lãnh đạo”
 • Các dạng lãnh đạo
 • Xây dựng tầm ảnh hưởng
 • Tạo động lực cho người khác
 • Tình huống & hoạt động nhóm
 • Các bước để chuẩn bị một bài thuyết trình
 • Quy trình xây dựng một bài thuyết trình
 • Hoạt động nhóm

23
THÁNG 7

Buổi huấn luyện 7
PRESENTATION
Chi tiết

Buổi huấn luyện 8
PRESENTATION
Chi tiết

Hidden

 • Bài tập & đánh giá
 • Các nhóm thuyết trình
 • Đánh giá
 • Các nhóm thuyết trình (tt)
 • Đánh giá
 • Công bố 3 team vào vòng chung kết & chủ đề vòng chung kết